انتخاب زبان :  En/Fa

انتخاب زبان :   En / Fa

انسان ها در چرخه عمر خود در تعامل اطراف و محیط خود یاد می گیرند و تجربه می کنند. کندا ایده مانند جوانی است که در 15 سال زندگی خود تجربه، شکست و دستاوردهای زیادی کسب کرده و اکنون کندا ایده با ورود به عرصه های جدید بالغ شده است و با هر پروژه ای به عنوان فرصتی برای یادگیری روبرو می شود. کندا ایده چشم انداز خود را با سرمایه گذاری در چندین آزمایشگاه توسعه داد. این آزمایشگاه‌ها شرایطی را برای ورود به حوزه‌های جدید مانند ردیابی کشتی، هوش دریایی، مهندسی داده‌ها و واقعیت مجازی فراهم می‌کنند. به عنوان مثال، آزمایشگاه دریایی پس از سه سال تحقیق و توسعه، سیستم بومی ردیابی کشتی را فراهم کرده است.

تحقیق و
توسعه

چشم‌انداز و
ادامه پیشرفت

آزمایشگاه‌های تحقیق و توسعه

گزارشات و عملکرد

کندا ایده زمان و تلاش خود را برای بهبود فناوری‌ها صرف کرد و این به یکی از ویژگی های هویتی شرکت تبدیل شد.

آزمایشگاه‌هایی مانند آزمایشگاه دریایی، آزمایشگاه کلان داده و آزمایشگاه واقعیت مجازی این روزها فعال هستند.

نتایج و عملکرد این آزمایشگاه‌ها منعکس‌کننده یک پروژه بزرگ است که کندا ایده در آن حضور دارد و با آن‌ها همکاری می‌کند.

در عصر معاصر، علم و فناوری ثانیه به ثانیه به طرز عجیبی در حال تغییر است و همراهی با فناوری‌ یکی از ضروری ترین ویژگی هایی است که همه شرکت ها باید از آن پیروی کنند. کندا ایده برای تحقیق در مورد علوم پیشرفته و توسعه آخرین فناوری‌ها، توسط چندین آزمایشگاه زمان و تلاش کافی صرف کرده است.

تحقیق و توسعه

انسان ها در چرخه عمر خود در تعامل اطراف و محیط خود یاد می گیرند و تجربه می کنند. کندا ایده مانند جوانی است که در 15 سال زندگی خود تجربه، شکست و دستاوردهای زیادی کسب کرده و اکنون کندا ایده با ورود به عرصه های جدید بالغ شده است و با هر پروژه ای به عنوان فرصتی برای یادگیری روبرو می شود. کندا ایده چشم انداز خود را با سرمایه گذاری در چندین آزمایشگاه توسعه داد. این آزمایشگاه‌ها شرایطی را برای ورود به حوزه‌های جدید مانند ردیابی کشتی، هوش دریایی، مهندسی داده‌ها و واقعیت مجازی فراهم می‌کنند. به عنوان مثال، آزمایشگاه دریایی پس از سه سال تحقیق و توسعه، سیستم بومی ردیابی کشتی را فراهم کرده است.

در عصر معاصر، علم و فناوری ثانیه به ثانیه به طرز عجیبی در حال تغییر است و همراهی با فناوری‌ یکی از ضروری ترین ویژگی هایی است که همه شرکت ها باید از آن پیروی کنند. کندا ایده برای تحقیق در مورد علوم پیشرفته و توسعه آخرین فناوری‌ها، توسط چندین آزمایشگاه زمان و تلاش کافی صرف کرده است.

آزمایشگاه‌های تحقیق و توسعه

فرصت را از دست نده
تو می توانی!

ثبت رزومه