انتخاب زبان :   En / Fa

انتخاب زبان :   En / Fa

# تجربه
مهندسی
خلاق
#

چکیده

تلفیق
مهندسی و خلاقیت

کندا ایده، یک شرکت ایرانی پیشگام در ارائه خدمات مشاوره مهندسی است. این شرکت، سابقه طولانی و پرثمری در زمینه ارائه خدمات مهندسی مبتنی بر فناوری، نظارت (سرپرستی) و ارائه خدمات مدیریتی به کلان پروژه‌های ملی و بخش خصوصی دارد

#
۵۳۰,۰۰۰ ساعت کار
۲۰۰,۰۰۰ خط کد
۷۵ زمینه کاری
بین المللی
۴۵ پروژه
فعال و
خاتمه یافته
۱۵۰ همکاران
تمام و پاره وقت
۳۰ دکتری
و کارشناسی ارشد
۵۳۰,۰۰۰ ساعت کار
۲۰۰,۰۰۰ خط کد
۷۵ زمینه کاری
بین المللی
۴۵ پروژه
فعال و
خاتمه یافته
۱۵۰ همکاران
تمام و پاره وقت
۳۰ دکتری
و کارشناسی ارشد

مشتریان و بهره برداران

در اینجا فرصت شغلی
دلخواهتان را پیدا کنید!

جستجوی فرصت شغلی