• معرفی محصول

  • پيچيدگي شكل، ساختار و تكثر پارامترهاي موثر در محيط پيرامون انسان، فرايند تصميم گيري را با مشكلات بسيار همراه كرده است. در اين ميان دسترسي به اطلاعات جامع و مانع، نقشي اساسي در تصميم گيري درست در زمان مناسب دارد. ذخيره سازي سه بعدي المان ها چه بر روي سطح زمين و چه بالا و زير آن، منجر به شناخت ذات اشياء سه بعدي مي شود و امكان نسبت دادن ويژگي ها و رفتارهاي مختلف به آن ها و تجزيه و تحليل را فراهم مي كنند.

  • چارچوب اصلي ITEMS بر پایه يك سامانه اطلاعات مكاني (GIS) به همراه توانایی برقراري ارتباط با نرم‌افزارهاي كاربردي AutoCAD، MS-Office ساخته شده است. این سامانه از یک سو کاملا با یک مدل سه‌بعدی ریاضی پشتیبانی می شود و از سوی دیگر به یک نمایش گر سه بعدی واقع گرا تجهیز شده است.

  • سامانه ITEMS به عنوان ابزاري کارآمد در مديريت پروژه ها شناخته مي‌شود و مي‌تواند در فازهاي چهارگانه طراحي، اجرا، بهره برداري و نگهداري بكار گرفته شود. اين سامانه با نمايش عارضه های روسطحي و زيرسحطي منطقه به شكلي واقعي و ارايه اطلاعات مربوط به هر عارضه به صورت Real Time، در هنگام تصميم گيري در شرايطي مانند پذیرفتن يا رد يك طرح، تعمیر و نگه داری منطقه‌ي در حال بهره برداری بسيار راه گشا خواهد بود

 • ویژگی های مهم محصول:

  • ماكت سازي ديجيتال عوارض با امكان انجام تحليل هاي مهندسي و بررسي تداخل ها
  • ايجاد بانك اطلاعات يكپارچه از تمامي طرح ها و As Build
  • ايجاد مدل زمانمند و ثبت روند تغييرات پروژه از آغاز تا انتها
  • قابليت ذخيره و بازيابي مدارك مرتبط (نقشه ها، صورتجلسات مكاتبات، Specها و ...)- مستندسازي و ارائه تاريخچه پروژه
  • بررسي وضعيت پروژه بدون نياز به حضور در محل
  • سرعت بالاي پرسش و پاسخ از سيستم و كيفيت بالاي خروجي ها
  • پشتيباني از انواع منابع داده (تصاوير ماهواره اي،GPS و ...)
  • يكپارچه سازي فعاليت تخصص هاي مختلف در يك محيط سه بعدي
  • ارائه خدمات متناسب به تمام ذينفعان پروژه (ديسيپلين هاي مختلف مهندسي، پيمانكاران اجرائي و ...)

go to up