• 1-تهيه، نصب و راه‌اندازي سيستم جامع مديريت اطلاعات فني محيطي (ITEMS) و ماكت‌سازي ديجيتال پروژه فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

 • شروع پروژه: 90/08/01
 • پایان پروژه: 91/12/30
 • كارفرما: مجری طرح فرودگاه بین اللملی امام خمینی(ره)، شرکت صحن بوستان
 • شرح پروژه
 • تهيه، نصب و راه اندازي سيستم جامع مديريت اطلاعات فني – محيطي (ITEMS) و ماكت سازي ديجيتال سه بعدی پروژه برای مديريت اطلاعات • 2-تهيه، نصب و راه‌اندازي سيستم جامع مديريت اطلاعات فني محيطي (ITEMS) و ماكت‌سازي ديجيتال پروژه طرح شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس (کارفرمای اصلی: سازمان منطقه آزاد قشم)

 • شروع پروژه: 90/08/01
 • پایان پروژه: 91/12/30
 • كارفرما: سازمان منطقه آزاد قشم، شرکت صحن بوستان
 • شرح پروژه
 • تهيه، نصب و راه اندازي سيستم جامع مديريت اطلاعات فني – محيطي (ITEMS) و ماكت سازي ديجيتال سه بعدی پروژه طرح شبكه جامع ارتباطي خليج فارس به عنوان زير ساخت مديريت اطلاعات • 3-پایلوت سيستم‌ جامع مديريت فني محيطي جزيره كيش، KISH ITEMS

 • شروع پروژه: 1386
 • پایان پروژه: 1386
 • كارفرما: منطقه آزاد کیش
 • شرح پروژه


 • 4-تهيه مدل سه بعدي منطقه 6 شهر تهران

 • شروع پروژه: 1383
 • پایان پروژه: 1383
 • كارفرما: مركز GIS شهر تهران ( TGIS )، شركت تحقيق و توسعه انسان و محيط
 • شرح پروژه
 • در سال 1383 مدل سه بعدي منطقه 6 شهر تهران با همكاري كارشناسان اين شركت و شركت تحقيق و توسعه انسان و محيط طراحي و تهيه شد. براي تهيه اين مدل لايه‌هاي اطلاعاتي/مهندسي مختلفي مانند نقشه املاك منطقه، اطلاعات توصيفي ساختمان‌ها مانند تعداد طبقات و كاربري، تصاوير ماهواره‌اي ايكونوس و اطلاعات ارتفاعي سطح زمين، جمع آوري و پردازش شد. بر اساس اين داده‌ها، مدل رقومي ارتفاعي و مدل سه بعدي شهر ساخته شد.


go to up