• 1-طراحي سامانه Web GIS شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل با سامانه Map Plus

 • شروع پروژه : 1390/03/22
 • پایان پروژه: پروژه تا کنون در جریان بوده و توسعه آن ادامه دارد
 • کارفرما: شرکت ایرانسل
 • شرح پروژه
 • سامانه Map Plus با هدف تامین بخشی از نیاز های شبکه Wimax و GSM شرکت ایرانسل، طراحی شد و با گذشت زمان توسط بخش های 3G، 4G و LTE مورد استفاده قرار گرفت. در این سامانه، داده ها و اطلاعات از پایگاه داده های مختلف موجود در این شرکت دریافت شده و در بستر شبکه در اختیار کاربران بخش های مختلف قرار می گیرد. این نرم افزار با قابلیت نمایش انواع مختلف داده های مکانی و توصیفی، به صورت کاملا مستقل از زیرساخت های GIS ارائه شده توسط شرکت های خارجی (همچون ESRI) طراحی و پیاده سازی گردیده است بر این اساس، بومی بودن، پشتیبانی از انواع مختلف داده های مکانی و توصیفی, تعامل آسان کاربر با نرم افزار، بارگذاری فوق العاده سریع تصاویر Tile Based، طراحی فوق العاده زیبای رابط کاربری و پشتیبانی قوی از سطوح دسترسی به منظور تامین امنیت از بارزترین ویژگی های این سامانه به شمار می آیند. ابزار مختلف سامانه Map Plus با توجه به سه مشخصه اصلی یک سامانه GIS مبنا، یعنی مدیریت، پردازش و نمایش داده های مکانی طراحی شده اند. در طراحی Componentهای سامانه Map Plus، سعی شده است که تاحد امکان از فناوری Composite Application استفاده شود. به دلیل استفاده از این فناوری، امکان استفاده مجدد از تمامی Component های این سامانه در پروژه های آتی شرکت، به راحتی فراهم شده است. • 2-طراحي سامانه Web GIS شرکت خدمات ارتباطی رایتل با سامانه Map Plus

 • شروع پروژه : 1392/12/06
 • پایان پروژه: پروژه تا کنون در جریان بوده و توسعه آن ادامه دارد
 • کارفرما: شرکت رایتل
 • شرح پروژه
 • سامانه Map Plus با هدف تامین بخشی از نیاز های شبکه Wimax و GSM شرکت ایرانسل، طراحی شد و با گذشت زمان توسط بخش های 3G، 4G و LTE مورد استفاده قرار گرفت. در این سامانه، داده ها و اطلاعات از پایگاه داده های مختلف موجود در این شرکت دریافت شده و در بستر شبکه در اختیار کاربران بخش های مختلف قرار می گیرد. این نرم افزار با قابلیت نمایش انواع مختلف داده های مکانی و توصیفی، به صورت کاملا مستقل از زیرساخت های GIS ارائه شده توسط شرکت های خارجی (همچون ESRI) طراحی و پیاده سازی گردیده است بر این اساس، بومی بودن، پشتیبانی از انواع مختلف داده های مکانی و توصیفی, تعامل آسان کاربر با نرم افزار، بارگذاری فوق العاده سریع تصاویر Tile Based، طراحی فوق العاده زیبای رابط کاربری و پشتیبانی قوی از سطوح دسترسی به منظور تامین امنیت از بارزترین ویژگی های این سامانه به شمار می آیند. ابزار مختلف سامانه Map Plus با توجه به سه مشخصه اصلی یک سامانه GIS مبنا، یعنی مدیریت، پردازش و نمایش داده های مکانی طراحی شده اند. در طراحی Componentهای سامانه Map Plus، سعی شده است که تاحد امکان از فناوری Composite Application استفاده شود. به دلیل استفاده از این فناوری، امکان استفاده مجدد از تمامی Component های این سامانه در پروژه های آتی شرکت، به راحتی فراهم شده است.

go to up